Chuyển đổi hộp mực: mã mực Canon qua mã HP

Ngày nay máy in Canon phổ biến nhiều như máy in HP. Do mã hộp mực Canon quá phức tạp, khó nhớ khi chọn mã. Nên đã chuyển đổi qua mã hộp mực HP làm mã chuẩn để khi thay thế hoặc mua mới hộp mực dễ dàng.

Máy in                       Mưc Canon      Mực HP

Canon 6230                        326          78A

Canon 6200                        326          78A

Canon 6200d                      326          78A

Canon 6030                       325          35A

Canon MF3010                  325          35A

Canon  3250                      313         36A

Canon 6300                      319         05A

Canon 6650                      319          05A

Canon 5840                      319         05A

Canon MF 215                   337        83A   loại 2

Canon MF 244dw              337        83A   loại 2

Canon 251 dw                    319         05A

Canon 1210                      EP25        15A

Canon 2900                       303         12A

Canon 3000                       303         12A

Canon 3300                      308          49A

Canon 3160                      308         49A

Canon 3360                      308         49A

Canon 910                         62          29X

Canon 1610                      62           29X

Canon 6000                      325          85A

Canon MF3010                325          85A

Canon 3370                     315          53A

Canon 3310                     315          53A

 

Canon 810                       22           92A

Canon 1120                     22           92A

Canon MF 4820 D          328        78A   loại 2

Canon 4450                    328        78A  loại 2

Canon 4580 DN             328        78A  loại 2

 

Canon MF 4122             FX9

Canon MF 4150             FX9

Canon MF 4320 D         FX9

Canon L120                   FX9

 

HP 2014                                         53A

HP 2015                                         53A

HP M 2727                                     53A

HP 1200                                        15A

HP 2030                                        05A

HP 2035                                        05A

HP 2050                                        05A

HP 2055                                        05A

HP  402                                         26A

HP P1505                                     36A

HP M125                                      83A

HP M127                                      83A

HP 2014                                      53A

HP 2015                                      53A

 

 

 

 

 

Minh Huy