Cách khắc phục wifi không có tín hiệu hoặc vào mạng bị chậm

Khi wifi không có tín hiệu bạn có thể kiểm tra lại xem có điện vào thiết bị hay không? Để chắc ăn bạn khởi động lại thiết bị wifi và kiểm tra xem có sóng chưa. Còn mạng chậm bạn khởi động lại modem ADSL hoặc modem cáp quang. Sau đó kiểm tra lại, nếu còn chậm thì nhờ nhà mạng hỗ trợ kiểm tra miễn phí.

Wifi Tplink TL-WR841N