Máy fax Panasonic KX – FT983

Code:


Price: Contact us

Buy now

Features

Có bộ nhớ 100 số.

Hiển thị số gọi đi, đến (FSK & DTMF).

Tốc độ : 15 giây/ trang

Tự động cắt giấy.

Lưu 28 trang khi hết giấy.

Sử dụng giấy nhiệt dài 30m.

Bàn phím vuôn

  • Product information
  • Product Specifications
  • Review