Máy fax Panasonic KX – FP701

Code:


Price: Contact us

Buy now

Features

Có 110 bộ nhớ Fax liên tục 10 bảng

Lưu được 28 trang văn bản khi hết mực

Có nút Nagavitor để dò tìm nhanh

Có cổng để kết nối máy ghi âm.

Từ chối fax ko mong muốn (10 số)

Khay chứa được 50 trang giấy A4

Sử dụng film mực

  • Product information
  • Product Specifications
  • Review