Payments

Khách hàng có thể thanh toán công ty bằng các phương thức sau:

  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản
    • Theo tài khoản : Công ty THHH TM DV Vũ Anh
    • 0151 000 063 115 Vietcombank An Giang